Sosyal Medya:

ERPIS ERP

Anasayfa ERPIS ERP

Destek için

Hizmetlerimiz ile ilgili daha fazla bilgi almak ve detaylı projelendirme için bize ulaşabilirsiniz.

info@erpyazilim.com
0850 885 4315

Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı

Bir şirket, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya katkıda bulunan farklı yapılardan veya departmanlardan oluşur. Günümüzde ERP yazılımı, fonksiyonları bütünleştirme ve tek bir merkezi konumdan kullanıma sunma kabiliyeti sayesinde dünya çapındaki birçok endüstri tarafından kullanılmaktadır.

VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN UÇTAN UCA EKSİKSİZ BİR ERP ÇÖZÜMÜDÜR!

ERPIS ERP kavramını anlamak çok kolaydır.

Bir şirketin farklı yönlerini bir araya getirmeyi düşünün, böylece müşterilere verimli bir şekilde hizmet vermenin nihai hedefi elde edilebilir. Bu yönler muhasebe, üretim, lojistik, proje yönetimi, insan kaynakları, satın alma ve ürün geliştirme departmanlarını içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Firmanızın tüm departmanlarını senkronize edin.

Eğer şirketler bu tip bir yazılımı kullanmazlarsa, operasyonlarının çoğu ayrı ayrı yürütülecek. Bu verimsizlik ve işletme maliyetinin yükselmesine neden olacaktır. İnsan kaynakları departmanını ve çalışanları izlemek için yazılıma nasıl bağlı olduğunu düşünün. Şirket envanterini izlemek için elektronik tabloların kullanımı nasıl olur? Ya da daha iyisi, şirket faturalarına bakmak için muhasebe yazılımı kullanımı nasıl olur?

ERPIS ERP, üretim hacminizi artırmak için geliştirilmiştir.

ERPIS ERP, Microsoft ASP.net alt yapısı kullanan, Microsoft SQL veri tabanı ile çalışan tüm süreçlerinizle entegre bir kurumsal kaynak planlama yazılımı olup, şirketlere göre uyarlanabilen esnek bir yapıya sahiptir.

 

ERPIS, mevcut ERP sistemlerinin özelliklerine sahip olmakla beraber, sipariş olmadan sevkiyatı, eksi stok olduğu takdirde de stok giriş çıkışlarını engelleme gibi özellikleri bünyesinde barındıran geniş ve gelişmiş bir ERP programıdır.

ERPIS ERP MODÜLLERİ

Muhasebe Modülü

Gelir-Gider Bilanço Mizan
BA/BS Formları Maliyet Muhasebesi Fatura, Çek, Senet
Mahsup, Banka, Kasa, Tediye, Tahsilat, Virman, Dekont Demirbaş Resmi Defter
Vadesi Gelen Alacak/Borç Yatırım İthalat ve İhracat
Yaşlandırma Yeniden Değerleme Uzun Vadeli Borç ve Alacak Takibi

İnsan Kaynakları Modülü

PDKS: Personel Giriş-Çıkış Takibi Öneri Sistemi
Bordro Anket
Kanuni Formlar Eğitim Takip Sistemi
Performans Değerlendirme

Kalite Modülü

Giriş Kalite: Kalite Kontrol Planları, Giriş Kalite Raporları, Onay, Otomatik Etiket Proses Kalite: Kalite Kontrol Planları, Proses Kalite Raporları, Onay, Otomatik Etiket
Final Kalite: Kalite Kontrol Planları, Final Kalite Raporları, Onay, Otomatik Etiket Laboratuvar
Kalibrasyon MSA
8D, Problem Bildirimi, Sapma Formu Iskarta Analizleri
Kaizen Takibi Kalite El Kitabı

Sipariş Yönetim Modülü

Talep Teklif Sipariş
Numune Fiyat Sözleşmesi Müşteri Performans Ölçme
Müşteri Ziyareti Müşteri Şikâyeti Ekstra Nakliye
İrsaliye Bakım Raporları Otomotiv sektörünün liderler firmalarının siparişlerini otomatik olarak açabilme ve EXCEL olarak yükleyebilme

Stok Yönetim Modülü

Puantaj Üretim Sayım
Rötuş Ayıklama Fişi Ger Kazanım Fişi
Maliyet Merkezleri Arası Stok Transferleri Envanter Yönetimi Dinamik Raf Adresleme
İrsaliye

Proje Yönetim Modülü

Mühendislik Ürün Ağacı Yönetimi
Rotalama Dokümantasyon Yönetimi
Proje

Üretim Yönetim Modülü

Makine Kapasitesi Analizi Personel, Makine, Kalıp, Stok Verimliliği
İş Emirleri Hat ve Duruş Kodları
Kayıp Analizleri Fazla Mesai Onayı

Planlama Modülü

Malzeme İhtiyaç Planlaması Siparişe Dönüştürme
Emniyet Stokları Maksimum ve Minimum Stok Karşılaştırması
KANBAN İş Emirleri
Stok Simülasyonu Otomatik Sipariş ve Talep
Tezgâh Yükleme

Bakım Modülü

Makine, Kalıp, Tesis, Forklift, Koruyucu ve Önleyici Bakım, Arıza ve Duruş Analizleri Bakım Departmanının Performansının Ölçülmesi
Kalıp Ömrü Takibi Arıza, Bakım Talepleri
Bakım Görevlendirme

Barkod Otomasyon Modülü

Ürün Etiketi (PDA) İrsaliyeden – Manuel Malzeme Tanıtım Etiketi Basımı
Barkod Okutma Prosesi ile Stok Hareketleri Raf Ömrü Takibi
FIFO Takibi Malzeme Çağrı

Süreç Yönetimi & Göstergeler Modülü

Departmanların performanslarını izleyebilme

Languages